ניפגש בשנה הבאה

יום
שעה
דקה
שנייה

מרוץ 2 ק"מ

כללי:
מקצה מדיד

המקצה מוגבל מגילאי 6 ומעלה (שנתון 2013)

קטגוריות:
בנים/בנות מקום 1,2,3

קטגוריות: 6-7, 8-9, 10-11 ,12-13, 14-15 ,16-17, 18-19, 20+

שעת הזנקה: 09:40
מכירה מוקדמת עד 18.1.20 - 40
מכירה מאוחרת עד 12.2.20 - 50 ₪
בשעה 12:00 או עד גמר המלאי

מקצה 5 ק"מ

כללי:
מקצה מדיד

המקצה מוגבל לגילאי 8 ומעלה (שנתון 2011)

קטגוריות:
גברים/נשים כללי מקום 1,2,3

קטגוריות : עד 12, 13-15, 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

שעת הזנקה: 09:00
מכירה מוקדמת עד 18.1.20 - 60 ₪
מכירה מאוחרת עד 12.2.20 - 75 ₪
בשעה 12:00 או עד גמר המלאי

מקצה 10 ק"מ

כללי:
מקצה מדיד

המקצה מוגבל לגילאי 12 ומעלה (שנתון 2007)

קטגוריות:
גברים/נשים כללי מקום 1,2,3

גברים/נשים : עד 16-19,15, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

שעת הזנקה: 08:00
מכירה מוקדמת עד 18.1.20 - 80 ₪
מכירה מאוחרת עד 12.2.20 - 95 ₪
עד 12:00 או עד גמר המלאי

מקצה 15 ק''מ:

כללי:
מקצה מדיד
המקצה מוגבל לגילאי 12 ומעלה (שנתון 2007)

קטגוריות:
גברים/נשים כללי מקום 1,2,3
גברים/נשים : עד 16-19,15, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+

שעת הזנקה: 07:40
מכירה מוקדמת עד 18.1.20 - 100 ₪
מכירה מאוחרת עד 12.2.20 - 120 

עד 12:00 או עד גמר המלאי