לוח זמנים

 

06:30-09:20 – חלוקת ערכות, צמוד למתחם הזינוק.

 

07:40 - זינוק 15 ק''מ

 

08:00 – זינוק 10 ק״מ

 

09:00 – זינוק 5 ק״מ

 

09:40 – זינוק 2 ק״מ

 

10:00 – טקס

 

חלוקת מדליות לזוכים תוענק במעמד הטקס בלבד.