לוח זמנים

06:30-09:20 – חלוקת ערכות, צמוד למתחם הזינוק.

07:40 - זינוק 15 ק''מ

08:00 – זינוק 10 ק״מ

08:25 – זינוק 5 ק״מ

09:40 – זינוק 2 ק״מ

10:00 – זינוק 300 מטר אפרוחים

10:15 – טקס