חלוקת ערכות מתקיימת ביום חמישי 14.2.19 בין השעות 14:00-20:00

בחנות אלוף הספורט במתחם מול 7 בשדרות.

בנוסף 06:30-09:20 – חלוקת ערכות, צמוד למתחם הזינוק.
לשם כך יש להגיע כשעה לפחות לפני מועד ההזנקה