נרוץ שוב בעוד

היום(s)

:

שעה(s)

:

דקה(s)

:

השני(s)

תקנון רישום

כל המידע המופיע בתקנון נכתב בלשון זכר למטרות נוחות בלבד אולם הוא מתייחס גם ללשון נקבה וכל האמור בלשון יחיד מתייחס גם ללשון רבים ולהיפך.

 1. ההרשמה לתחרות באמצעות אתר האינטרנט ו/או אפליקציית אייפון ואנדרואייד.
 2. נרשם לאירוע הוא מי שנרשם במערכת וקיבל אישור במייל להרשמתו.
 3. המרוץ מוגבל בגיל ככפוף לתקנון.
 4. הרשמת ילדים בנוסף למבוגר הינה למקצים 5 ו 2 ק"מ בלבד.
 5. הרשמת ילדים (12-18) למקצה 10 ק"מ מחייבת רישום אישי לכל ילד.
 6. משתתפים שטרם מלאו להם 18 שנים ביום המרוץ, מחוייבים באישור הורה .
 7. אישור הצהרת משתתף כמוהו כאישור הנרשם לתקנון ולתקנון הרישום.

מדיניות ביטולים ושינויים :

 1. שינויים וביטולים יתאפשרו עד 10 ימים ליום האירוע (14.2.2017) בשעה 23:00 בכתובת המייל : info@marathonisrael.co.il. בגין ביטול ההרשמה במהלך 14 יום מביצוע העסקה יחוייב המשתתף בדמי טיפול של 5% בגין ביטול ההרשמה לאחר 14 יום מביצוע העסקה יחוייב המשתתף בדמי טיפול של 20 ש״ח.
 2. 10 ימים לפני מועד האירוע, לא יתאפשר ביטול מכל סיבה שהיא. 
 3. החזרים של שינויים / ביטולים יתבצע עד 90 ימים מיום אישור העסקה.
 4. ביטול האירוע ו/או שינוי מתווה האירוע ו/או כל שינוי אחר בניגוד למפורסם כתוצאה מאירוע כח עליון, לא יהווה הפרה של ההסכם מצד המפיקה ו/או המארגנים והרוכש/המשתתף לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי. המארגנים יאפשרו קיום אירוע חלופי, במידת האפשר, במועד אחר, ככל שיתאפשר, ובכפוף לכך שאין גורם המונע זאת והכל לשיקול דעתה הבלעדי של המארגנים.
 5. בתקנון זה "אירוע כוח עליון" משמעו כל גורם אשר אין למארגנים שליטה עליו, לרבות בכל מקרה של תנאי מזג אוויר אשר אינם מתאימים לקיום האירוע , דחיית/ביטול האירוע  עקב מלחמה, שביתה או השבתה, ו/או כוח עליון ו/או מגבלה חיצונית אחרת שהוטלה על המארגנים ו/או על ידי רשות מוסמכת, מצב חירום או פעולת טרור, מתקפות טילים, פיגועים, אסונות טבע, פעולות ממשלה מיוחדות וכיו"ב, ואשר יש בו בכדי למנוע או לשבש את קיום האירוע, ולעניין זה "למנוע או לשבש" לרבות כתוצאה מאבל לאומי ו/או מאווירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימים לפעילות ולמהותה

תאריך אחרון להרשמה : 21.2.2016  בשעה:  23:59