תוצאות 2017 יפורסמו מייד בסיום המרוץ.

תוצאות 2016